Kivison Trans OÜ

Omame 17 + aastast kogemust mehitatud rasketehnika ja teedeehitusmehhanismide rentimisel. Meie teenuste alla kuuluvad pinnasetööd, treilerveod, kallur- ja poolhaakeveod, lumelükkamine.

pinnasetööd

Teenused

 • Vundamentide rajamine
 • Tehisveekogude / tiikide rajamine
 • Pinnase kaeva- ja planeerimistööd
 • Pinnase tagasitäited, laadimistööd
 • Magistraal- ja kuivenduskraavide rajamine
 • ​Kändude juurimine, aluspinnase ettevalmistus
 • Treilerveod kandevõimega kuni 35 tonni
 • 8X4 kallurveod
 • Poolhaakeveod
 • Lumelükkamine
 • Lume äravedu
 • Liiv
 • Kruus
 • Killustik
 • Sõelutud muld

Põhineme 100% Eesti kapitalil ning töötame üle Eesti 7 päeva nädalas!

Rendiks olevad masinad

Meie rendipargi masinad on alati nõuete kohaselt hooldatud ja valmis koheseks kasutamiseks!

Raskeveotreiler DAMM

Kallur Volvo FM 12 8×4

Kobelco SK 210 LC

JCB 220 JS

Tagasiside

Koostööpärtnerid

Kivipoeg OÜ

Landhe Trade OÜ

Oleme kööstööd teinud Eesti suurimate tegijatega

Meil ei ole konkurente, meil on koostööpartnerid.

Meeskond

Marko Peterson

Juhatus / tegevjuht

Ülle Kivisilla-Peterson

Juhatus/ raamatupidamine

Vabad ametikohad

Hetkel on kõik ametikohad täidetud!

Renditingimused

 1. Rendile andja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmehhanismi (võimaluse korral ka asendusmasina) koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
 2. Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade, töökaitse- ja ohutusealaste õigusaktide täitmise ja kinnipidamise eest.
 3. Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjadele ettenähtud ametkondade esindajad ning vastutab tööde teostamist reguleerivate, sh riiklike ja teostatavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõuete täitmise eest.
 4. Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (ka. kaablite tsoonis töötamine).
 5. Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 6. Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt. Kui Tellijal puudub võimalus Tellimuslehe allkirjastamiseks, loetakse Tellimuslehel esitatud andmed Tellija poolt aktsepteerituks.
 7. Mehhanismi töötund algab tema välja sõitmisega baasist asukohaga Pärinurme küla Harjumaa ja lõpeb tagasi jõudmisega baasi.
 8. Minimaalseks tööajaks mehhanismidel arvestatakse tööpäeviti 1 tund ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel 2 tundi. Välja arvatud roomikekskavaatorid, mille puhul minimaalne tööaeg on 8 tundi tööpäeva kohta.
 9. Tellija kannab kulutused, mis kaasnevad mehhanismide ja lisaseadmete transportimisel objektile.
 10. Rendiaega arvestatakse 30 minutise täpsusega.
 11. Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 12. Tellija on kohustatud tagama tellitud mehhanismidele turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise. Masinad, mis jäävad peale tööaega tellitud objektile tuleb Tellija poolt varustada valvega. Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub transporditasu. Kui ilmnevad vandalismi tagajärjel kahjud mehhanismidele (rendimasinale), tuleb kõik kulutused mehhanismide esialgse seisukorra taastamiseks tasuda Tellijal.
 13. Tellija kõik pretensioonid peavad olema kirjalikult esitatud 24 tundi peale intsidenti ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks tuleb objektile kutsuda ka meie ettevõtte esindaja. Hilisemad pretensioonid ei kuulu vaidlustamisele.