Teenused ja hinnakiri

Tutvu meie masinapargi, teenuste ning hinnakirjaga.

pinnasetööd
 • Vundamentide rajamine
 • Tehisveekogude / tiikide rajamine
 • Pinnase kaeva- ja planeerimistööd
 • Pinnase tagasitäited, laadimistööd
 • Magistraal- ja kuivenduskraavide rajamine
 • ​Kändude juurimine, aluspinnase ettevalmistus
 • Treilerveod kandevõimega kuni 35 tonni
 • 8X4 kallurveod
 • Poolhaakeveod
 • Lumelükkamine
 • Lume äravedu

Puistematerjalid karjäärist

 • Liiv
 • Kruus
 • Killustik
 • Sõelutud muld

Tehtud tööd

UP-10 ja UP-12 alused ja katendid

Sinikivi tee 16 jätk

Raasi suurobjekt

UP-3 pinnasetööd (alused ja katendid)

UP-10 ja UP-12 pinnasetööd

Raasi objekt (trenaaži ja tiigi rajamine)

Läike tee büroohoone

Respo tootmishoone (VK trasside ehitus)

Sinikivi tee 16 pinnasetööd

Vasalemma raudteejaamas konteinerjaama aluse ehitus

Patika Aiandusühistu mustkatete rajamine

Riisipere alajaama pinnasetööd (aluse ehitus ja katendite rajamine)

Saue Rimi pinnasetööd (aluste ja katendite rajamine) (2020-2021)

Pärnasalu promenaadi aluste rajamine ja kivikatendi paigaldus

Raasi pinnasetööd (metsarajad)

Sinilille 15 ja 16 ridaelamute pinnasetööd

Antenniväljak (elamurajoon)

Saku UP-4 kortermaja ehitus (teed ja platsid)

Pikaliiva AKKE elamuarendus ja pinnasetööd

Ämari lennujaama laiendustööd (sadeveetorustiku rajamine)

Miti/Orava tee rajamine (väljaku alused ja mustkate)

Nõmme suusatunneli ehitustööd

Rikets lillekasvatuse laiendus

Niitvälja golfikeskuse pinnasetööd (uure radade ettevalmistus)

Saku UP-6 /pinnasetööd

Töös olevad projektid

Rendipark

Kobelco SK 210 LC (3 TK)

Kaal

20800 kg

Hüdrauliline kiirliide

Planeerimiskopp

1800 mm, 1 m3

Kaevekopp

900 mm, 600 mm

Pinnasekihv

Lindi laius

700mm

LiuGong 908D

Kaal

8000 kg

Kallutav hüdrauliline kiirliide

Planeerimiskopp

1400 mm, 0,5 m3

Kaevekopp

600 mm

Buldooser-esitera

Lindi laius

450 mm

LiuGong CLG 922E

Kaal

24000 kg

Planeerimiskopp

1800 mm; 1 m3

Kaevekopp

​600 mm; 900 mm

Lindi laius

700mm

Raskeveotreiler DAMM

Kandevõime

35000 kg

Platvormi laius

2990 mm

Alumine platvorm

9500 mm

Platvormi kõrgus veol

900 mm

Kallur Volvo FM 12 8x4

Kasti maht

18 m3

Kandevõime

18 tonni

Frontaallaadur Hitachi ZW180 PL

Kaal

17 tonni

Hüdrauliline kiirühendus

( Volvo tüüp)

Kopa maht

5 m3 kergmaterjali laadimiseks

Avatav kopp

2 m3

Tõstekahvlid

Täisrehvid

NB!

* Hinnakiri kehtib alates 01.01.2024
* Kõikidele hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaksumäär
* Mehhanismide töötund algab tema väljumisega baasist ja lõppeb tagasi jõudmisega baasi (va. ekskavaatorid ja muud transporti vajavad mehhanismid, millele lisandub mõlema suuna transpordi hind)
* Roomikekskavaatorite minimaalne rendiaeg on 8 tundi päevas
* Objektid mis asuvad firma baasist kaugemal kui 30 km või kui töölesõiduaeg on pikem kui 45 min, lisandub arvele tööle/töölt sõidu tasu. Kilomeetri hinna arvestusega 0,40 EUR/km, tunnihinna arvestusega 25 EUR/tund.

Tutvu ka mehhanismide renditingimustega
Renditingimused rakenduvad teenuse tellimisel koheselt!

Renditingimused

 1. Rendile andja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmehhanismi (võimaluse korral ka asendusmasina) koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
 2. Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade, töökaitse- ja ohutusealaste õigusaktide täitmise ja kinnipidamise eest.
 3. Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjadele ettenähtud ametkondade esindajad ning vastutab tööde teostamist reguleerivate, sh riiklike ja teostatavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõuete täitmise eest.
 4. Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (ka. kaablite tsoonis töötamine).
 5. Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 6. Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt. Kui Tellijal puudub võimalus Tellimuslehe allkirjastamiseks, loetakse Tellimuslehel esitatud andmed Tellija poolt aktsepteerituks.
 7. Mehhanismi töötund algab tema välja sõitmisega baasist asukohaga Pärinurme küla Harjumaa ja lõpeb tagasi jõudmisega baasi.
 8. Minimaalseks tööajaks mehhanismidel arvestatakse tööpäeviti 1 tund ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel 2 tundi. Välja arvatud roomikekskavaatorid, mille puhul minimaalne tööaeg on 8 tundi tööpäeva kohta.
 9. Tellija kannab kulutused, mis kaasnevad mehhanismide ja lisaseadmete transportimisel objektile.
 10. Rendiaega arvestatakse 30 minutise täpsusega.
 11. Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 12. Tellija on kohustatud tagama tellitud mehhanismidele turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise. Masinad, mis jäävad peale tööaega tellitud objektile tuleb Tellija poolt varustada valvega. Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub transporditasu. Kui ilmnevad vandalismi tagajärjel kahjud mehhanismidele (rendimasinale), tuleb kõik kulutused mehhanismide esialgse seisukorra taastamiseks tasuda Tellijal.
 13. Tellija kõik pretensioonid peavad olema kirjalikult esitatud 24 tundi peale intsidenti ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks tuleb objektile kutsuda ka meie ettevõtte esindaja. Hilisemad pretensioonid ei kuulu vaidlustamisele.